Anna Galkova, Anton Galko

VÝSTAVA OBRAZOV

Anna Galková a Anton Galko, akademickí maliari, stretli sa počas svojich štúdií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ( 1949 – 1951 ) a v Prahe na Vysokej škole výtvarných umení,kde študovali pod vedením profesora V.Sychra ( 1951-1954/1955). Žijú v Bratislave od roku 1955, kedy sa stali manželským párom. Ich celoživotné dielo je zamerané na komornú maľbu – portréty, figurálne kompozície, krajinárske motívy i zátišia. Ich rané dielo sa dotýka kresieb, grafického dizajnu a monumentálnych realizácií.

V obrazoch Anny Galkovej dominuje motív ženy v jej rozjímaní – múza s posolstvom symbolizmu a secesie. V jej tvorbe dominuje ľudská citlivosť, jej ženy a múzy vo svojej tichej samote a rozjímaní, ladení harmónie a v meditácii ...

Obrazy Antona Galku to sú inšpirácie z krajín, zeme i vesmíru, flóry, zo symbiózy kvetov i motýľov, ľudských túžob a nádejí. Jeho obrazy prejavujú prvky abstraktného expresionizmu, orfizmu, maliarskej moderny i tašizmu. To všetko v teplom farebnom tóne, v živej, autorsky autentickej a jedinečnej tvorbe i úprimnej maľbe.

( Anna Galková & Anton Galko, výtvarné dielo 1953-2011. Autor knihy : PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. Vydavateľ : FO ART, s.r.o.)