Iveta Ledererova

VÝSTAVA OBRAZOV

Seriál výstav umeleckých diel, ktorý nesie názov „Farebné kúsky šťastia „ pokračuje v hoteli Marrol´s aj v roku 2012. Akademická maliarka Veronika Lučeničová – Gabčová otvorila cestu výtvarnému umeniu v hoteli v máji minulého roka ako prvá. Priniesla do interiéru hotela nielen optimistické tóny a ľudský náboj prostredníctvom svojich diel, ale aj pomohla k tomu, aby sme dnes mohli vnímať posolstvo z výtvarných diel významnej predstaviteľky súčasného slovenského moderného umenia pani akademickej maliarky Ivety Ledererovej.

Iveta Ledererová žije a pracuje v Bratislave. Jej meno je spojené nielen s módnym textilným dizajnom a pedagogickou činnosťou, ale aj s mimoriadnymi oceneniami zo svetových výstav za jej paličkovanú čipku v kombinácii so sklom a za tapisérie zo zamatových stušiek. Svoje diela, teda aj tieto vystavované obrazy v priestoroch hotela Marrol´s, vytvorila osobitnou kombinovanou technikou. Pri prehliadke obrazov všimnite si osobitnú farebnosť a sústredenosť na detail.

Jednotlivé obrazy zo seriálu „Farebné kúsky šťastia“ v hoteli Marrol´s boli súčasťou kolekcie obrazov vystavovaných v Galérii 20. storočia v Bazileji v roku 2010. Umelecké diela Ivety Ledererovej sú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a v súkromných zbierkach po celom svete.

***** Hotel Marrol´s management