Zuzana Malenkova

VÝSTAVA OBRAZOV

Nie je to náhoda, že v priestoroch hotela Marrol´s v týchto dňoch  vystavuje vybrané diela svojho maliarskeho umenia Zuzana Malénková, mladá výtvarnička, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v odbore grafika. Je pred nami slnečné leto a svojimi obrazmi Zuzana vnáša do interiéru hotela vôňu záhrad, vôňu kvitnúcich, ale aj odkvitajúcich kvetov, vôňu tohto krásneho ročného obdobia.

 

Už uskutočnené, ale aj plánované výstavy obrazov v hoteli majú spoločné pomenovanie „Farebné kúsky šťastia “. Táto výstava symbolizuje ešte niečo viac. Dáva podnet na zamyslenie sa nad  farebnými kúskami šťastia, nad ich silou okamihu, ako aj nad tým, že krása šťastia je pominuteľná tak ako prchajúca vôňa kvetov. Výstava má podtitul „Vôňa vytrácania“ ( The  smell of disapearing ).

Vystavené obrazy sú mienené ako záznamy. Záznamy, napríklad oneskorenej jari alebo leta, či farbami hýriacej jesene. Všetky obrazy, ako povedala maliarka Zuzana Malénková vznikli z pocitov radosti. A keď sa teraz s odstupom času na obrazy pozerá, cíti radosť s akou ich maľovala.  Vystavené obrazy sú všetko nové diela, ktoré ešte neboli vystavované, diela maľované postupom nazývaným „ á la prima“, teda maľované naraz. Takéto maľby sa tvoria v kratšom časovom úseku. Považujú sa  za opozitum  lazúrnej maľby, čo je  zložitá obrazová výstavba, ktorá pracuje s vrstvením priesvitných  plôch a ktorá si teda vyžaduje dôkladnú prípravu a jasnú koncepciu. „ A la prima “ to obľúbený postup maliarky, ktorým prenáša svoje silné emocionálne a vizuálne  zážitky z tohto sveta na plátno či papier.  Pracuje v sériách a niekedy sa stane i to, že záznam zmaže, plátno premaľuje a na povrch vychádza iný záznam iného silnejšieho zážitku. Maľuje aj keď má v sebe žiaľ, lebo maľba je jej najúprimnejší a aj najjednoduchší prejav seba vyjadrenia. Maľovanie považuje za niečo ako „životná potreba“. Väčšina prác vznikla na základe hlbokej vnútornej potreby samotného procesu maľby či kresby. A samozrejme, ako aj iní maliari, očakáva, že jej práce budú schopné komunikovať s divákom.

Zmyslom malieb Zuzany Malénkovej nie je vyjadriť jasne formulovateľnú myšlienku, tú môže vyjadriť jednoducho slovom alebo písmom. Zmyslom jej malieb je výtvarným médiom vyjadriť svoje pocity a preniesť ich na diváka.