Veronika Lucenicova Gabcova

FAREBNÉ KÚSKY ŠŤASTIA


Autorka obrazov, ktoré na prechodné obdobie spríjemnia priestory hotela Marrol´s, autorka výstavy obrazov určenej hotelovým hosťom s pomenovaním Farebné kúsky šťastia , autorka diel, ktoré sú nabité optimistickým, empatickým a ľudským nábojom.

Umelecká platforma akademickej maliarky Veroniky Lučeničovej Gabčovej je široká a rozmanitá.

Okrem maliarstva a sochárstva sa profesionálne podieľa na reštaurovaní umelecko-historických pamiatok. Pozoruhodné výsledky dosahuje v oblasti umeleckého dizajnu, ktoré sú známe pod značkou Vegaplus. Majstrovsky pretavuje svoje vízie do reality ojedinelým a zaujímavým štýlom.

Prostredníctvom umenia rozširuje svoje aktivity aj do oblasti dobrovoľníctva a pomoci tým, ktorí sú na pomoc odkázaní, ako napríklad  pomoc a podpora obetiam domáceho násilia, pomoc deťom postihnutým autizmom, a to prostredníctvom Nadácie Linaje. Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov v decembri minulého roka získala Veronika Lučeničová Gabčová   Špeciálne ocenenie za dobrovoľnícku činnosť.

Diela Veroniky Lučeničovej Gabčovej boli vystavované na mnohých autorských a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Bratislave. S manželom Petrom Gabčom, RNDr. má tri deti a ako sama hovorí : “ Taký sendvič – dievča-chlapec-dievča”.

“ Môj život je o umení a reálnom živote, lebo aj to je umenie. Ono je to vlastne o citoch a pocitoch, bez korých by sme neboli ľuďmi – no a ja sa ich usilujem tak ako viem, rozfarbiť, rozmaľovať a zhmotniť. Som šastná, že mám tieto dary. Cítim, že umenie ľudí zbližuje, uľahčuje ich komunikáciu, robí ich krásnejšími, bohatšími, silnejšími a štastnejšími. “

Veronika Lučeničová Gabčová, 2010